اگر قدرت وتو از بالا وجود داشته باشد دیگر در شورا شرکت نمی کنم


عماد افروغ در گفتگو با ایسکانیوز، درباره همسویی شورای پروانه نمایش جدید که هفته پیش حکم خود را از علی جنتی دریافت کردند گفت: قرار نیست که افراد این شورا همسو باشند، بلکه قرار است که هر کدام در موقعیت خودشان تجربه ای داشته باشند. فکر می کنم که اعضای این شورای پروانه نمایش جمع خوبی هستند، خیلی از اعضا را از نزدیک می شناسم. عده ای از آنها کارگردان و تهیه کننده هستند، تعدادی نیز دستی در آموزش دارند، عده ای هم در زمینه سوابق اجرایی باسابقه هستند.

او افزود: اگر این گروه همفکر هم نبودند باز هم مشکلی نخواهد بود چون قرار است بین اعضا گفتگو برقرار باشد و توافق درنتیجه گفتگو حاصل شود. این را زمانی که خواستند تا در شورا حضور داشته باشم، گفتم که اگر قرار است این جماعت با بحث کردن به نتیجه برسند باید به نتیجه به دست آمده توجه شود، حال تا چه اندازه این شورا قدرت مانور دارد من تقریبا اطلاع دقیقی ندارم و گذر زمان این موضوع را بیشتر نشان خواهد داد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این که جایگاه شورای پروانه نمایش کجاست چه راه هایی را طی کرده و چه نسبت تعریف شده ای با سینما دارد و در گذشته چه اتفاقاتی رخ داده، از چه ضعف ها و کاستی ها برخوردار است همه اینها باید مطالعه شود و در جهت رفع ضعف و کاستی ها اقدامات شایسته صورت گیرد، من با چند نفر در این مورد صحبت کردم و گفتم به نظر من چه در درون این شورا و چه در ارتباط شورا با سایر ارگان ها تنها راه حل، گفتگو است، من عضو  شورای سیاستگذاری گفتگوی ادیان هم هستم و در چندین نشست گفتگوی ادیان هم شرکت کردم. بنابراین تن بدهیم به گفتگو تا بر اثر این گفتگو آن معرفتی که به حقیقت نزدیک است بتواند از طریق احتجاج خودش را معتبرتر نشان دهد.

او درباره ضوابط موجود در شورای پروانه نمایش گفت: من شرطم را از همان ابتدا گفتم کار در شورا باید برحسب ضوابط تعریف شده باشد و اگر ضابطه ندارید باید آن را تعریف کنید. یعنی ممکن است ضابطه ای وجود نداشته باشد یا ابهام در ضابطه باشد یا در حد کلیات باشد اینها قابل قبول نیست اولا کلیات باید به جزئیات تا آنجایی که مطلوب است تبدیل شود و  باید روشن باشد.

عماد افروغ درباره وضعیتی که سینما باید داشته باشد، تاکید کرد: من معتقد هستم سینماگر خوب سینماگری است که بازتاب دهنده مشکلات جامعه خودش باشد، سینماگر روشنفکر است و روشنفکر از اول تعهد دارد به سلامت جامعه. بنده نظریه پرداز نقد درون گفتمانی هستم برای همین کاملا از نقد استقبال می کنم و توصیه می کنم که سینما باید منتقد باشد سینمایی که در ستایش خیلی از زشتی ها فیلم بسازد یا فیلم سفارشی تولید کند مورد نظر بنده نیست. ممکن است سینماگری را همیشه ستایش کرده اما زمانی به خاطر این که فیلم سفارشی ساخته است او را نقد کرده باشم. از نظر بنده فیلم سفارشی نداریم فیلم باید از متن و بطن مردم بجوشد. البته این یک نظر است و در جایی هم نیستیم که بخواهیم یا بشود این نظر را تحمیل کرد.

افروغ درباره نحوه حضورش در شورای پروانه نمایش، گفت: اگر قرار باشد جمعی نظری بدهند و به یک توافقی برسد اما از بالا قدرت وتو وجود داشته باشد مطمئن باشید من دیگر در این شورا شرکت نخواهم کردم. به این معنی که تمام مراحل برای تایید یک فیلم پشت سر گذاشته شود و طبق قوانین عمل شده باشد، از گفتگو هم بهره گرفته شود اما مثلا آن بالا یک تصمیم دیگری گرفته شده مطمئن باشید اگر این اتفاق بیفتد من دیگر شرکت نخواهم کرد.