جوابیه عماد افروغ به یادداشت «جوان»


درپی انتشار یادداشتی با عنوان «انتخاب بر اساس سیاست» در تاریخ 95/4/26 در صفحه 16 «جوان» دكتر عماد افروغ جوابیه‌ای را به شرح ذیل برای انتشار در روزنامه ارسال كرده است. ابتدا جوابیه عماد افروغ و سپس توضیحات «جوان» منتشر می‌شود.

جوابیه دكتر افروغ: «هرچند حق شكایت برای بنده محفوظ است، اما فعلاً و این بار هم همانند گذشته در برابر این قبیل مواضع از شكایت اجتناب می‌ورزم. قصد پاسخ و دفاع از عملكرد و آثار مكتوب خود را نیز ندارم. سال‌هاست كه به دلیل مخالفتم با پیوندی كه عده‌ای بین انقلاب اسلامی و بر سریر قدرت بودن افراد و جناحی خاص برقرار می‌كنند، متهم به تغییر موضع هستم. قطع نظر از غیرمترقبه بودن ادبیات زننده و ناشایسته مطلب مزبور، خواهشمند است تنها یك نمونه از تغییر موضع، زیر سؤال بردن تئوری ولایت فقیه یا باور به ولنگاری فرهنگی درباره بنده را و به صورت مستند در اختیار خوانندگان و مخاطبان گرامی خود قرار دهید. با تشكر عماد افروغ.»

توضیحات «جوان»: مطلب«انتخاب بر اساس سیاست» یادداشتی انتقادی درباره تركیب جدید شورای پروانه نمایش موضع شخصی نویسنده بوده است و لزوماً ربطی به دیدگاه روزنامه نسبت به شخصیت علمی و جایگاه دكتر عماد افروغ در حوزه فرهنگ و هنر ندارد. «جوان» ضمن تأكید بر مرتبه علمی، اجتماعی و سیاسی عماد افروغ اشتباه  صورت گرفته در یادداشت مزبور را یك سهو غیرعمد دانسته و امیدوار است با حضور دكتر افروغ در شورای پروانه نمایش، شاهد اتفاقات مثبت و كمك به سینمای ایران باشیم.

منبع : روزنامه جوان