مساله محوری نسل ما را به رشته جامعه شناسی سوق داد


به گزارش خبرنگار ایرنا، عماد افروغ عصر سه شنبه در نشست نقد و بررسی کتاب «مسایل اجتماعی» در مرکز فرهنگی شهر کتاب اظهار کرد: چندی پیش در یکی از محافل دانشگاهی موضوعی مطرح شد که در میان جامعه شناسان ما گرایش نظری یا گرایش مساله محور هست که من این دعوا را دعوای مع الفارق دانسته و به آن نپرداختم.

وی با بیان اینکه مهمترین انگیزه ای که نسل ما را به رشته جامعه شناسی سوق داد، انگیزه ای مساله محور بود، گفت: ما قصد پرداختن به یک مبحث کاملا محض نظری نداشتیم، بسیاری از افراد این بحث نظری را در قالب فلسفه می شناسند و بنده فلسفه ای که به جنبه زمینی خود به نام ابعاد و زمینه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قدرت و بعد تاریخی بی توجه باشد را اصلا فلسفه نمی دانم.

افروغ با اشاره به اینکه مساله اجتماعی ذیل واقعیت اجتماعی تعریف می شود، افزود: در این حوزه، ایده بر واقعیت اثر می گذارد، در تولید و تفسیر، رابطه ای بین ایده و واقعیت وجود دارد، ما گاهی فراموش می کنیم واقعیتی که در جامعه ما تلخ است و مرتبط با مسایل اجتماعی است، بی ارتباط با آن ایده هایی که در پس آن واقعیات است، نیست، موضوع اجتماعی اعم از ایده های مرتبط با آن واقعیت و خود واقعیت است.

این نویسنده و پژوهشگر تاکید کرد: مهمترین دغدغه جامعه شناسان، واقعیت شناسی، ایده مرتبط با واقعیت اجتماعی و تبیین و ریشه یابی آنهاست، بنابراین مسائل اجتماعی هم به مثابه واقعیت اجتماعی مهمترین موضوع یک جامعه شناس و جامعه شناسی است.

وی با اشاره به نسبیت گرایی در بیان مسایل اجتماعی گفت: اینکه ما چه چیزی را مساله بنامیم و چه چیزی مساله باشد، به نظم ارزشی و هنجاری آحاد، گروه ها و جامعه بستگی دارد و در این حوزه حسب همان رابطه ایده و واقعیت، نسبیت گرایی واقعیت شناسی مطرح می شود، چه بسا یک موضوعی در مکانی مساله اجتماعی نیست و در مکانی دیگر مساله است.

افروغ با بیان اینکه مباحث مسایل اجتماعی و واقعیت های اجتماعی ما را بی نیاز از مباحث فلسفی و نظری نمی کند، اظهار کرد: فلسفه سیاسی اجتماعی فیلسوف و جامعه شناس نیز در مساله شناسی تاثیر دارد، مثلا فیلسوفانی اصالت الفردی، اصالت الجمعی، آزادی خواه، عدالت خواه و نوع دوست و.. هستند که این داوری ها هم در ذیل فلسفه سیاسی اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی های کتاب «مسایل اجتماعی» گفت: جان مشونیس نویسنده این کتاب سعی کرده با نگرش انتقادی، نوع دوستانه و انسانی و  از منظر نظریات ساختی کارکردی، کنش متقابل نمادین، رادیکال چپ مسایل اجتماعی را مورد توجه قرار دهد که دلالت های سیاسی هر کدام می تواند در تولید و راه حل مساله نیز مورد استفاده قرار گیرد و همچنین این نویسنده به دیدگاه محافظه کارانه، لیبرالیسم و رادیکالیسم اشاره کرده است.
این جامعه شناس با بیان اینکه آمارهای مطرح شده در کتاب «مسایل اجتماعی» مربوط به آمریکا است، افزود: این کتاب برای آشنایی افراد با واقعیت های این کشور، افرادی که نگاه سلبی یا ایجابی به آمریکا داشته و یا مخالف یا موافق آن هستند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد و خوشحالم که در ایران زندگی می کنم و از نزدیک شاهد بسیاری از مسایل اجتماعی تلخ در کشور آمریکا نیستم.