آفت سیاست زدگی و اقتصاد زدگی در دانشگاه ها


همیشه دانشگاه های ایران مانند یک حزب و یک پادگان اداره شده اند. چپ و راست هم در این مورد یکسان عمل کرده اند/ دانشگاه حسب جایگاهی که اندیشه دارد  باید به گونه ای باشد که رقابت، تمرکززدایی، استقلال دانشگاه در پذیرش دانشجو، انتخاب استاد و برپایی کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی دیده شود/ مدام صحبت از اسلامی کردن دانشگاه ها در میان است، این در حالی است که شاخص های ارتقای دانشگاه ها فرصت را در اختیار سارقان قرار داده است. یعنی سرقت علمی اساس پیشرفت شده است. این با اسلامی شدن منافات دارد. سرقت که مقوله اسلامی و اخلاقی نیست/ اگر یک انسان فرهنگی در راس دانشگاه ها قرار گیرد دیگر مشکلات صف کشی های چپ و راست به وجود نمی آید. این جایگاه اساسا جایگاه سیاسی، حزبی و قومی نیست. متاسفانه در تمام کشور همواره شاهد صف کشی های حزبی و قومی بوده ایم/ در مجموع بر دو نکته تاکید می کنم: اول اینکه مهم این نیست که رییس دانشگاه عوض می شود یا نه بلکه مهم این است که از چه زاویه ای و با چه نگرشی مدیر عوض می شود. دوم اینکه: مدیر باید شخصیتی فرهنگی باشد. مدیری که برای ماندن به هر روشی دست می زند فرهنگی نیست. مدیر فرهنگی دست به استعفا دارد. ای کاش مدیرانی داشتیم که زود قهر می کردند و اصول خود را داشتند
 


ادامه مطلب

یکشنبه 31 شهریور 1392

آزادی زندانیان؛ استراتژی یا تاکتیک؟

نوع مطلب :مقالات ،

  آزادی زندانیان؛ استراتژی یا تاکتیک؟


به سهم خودم از اینکه تعدادی از شهروندان از زندان آزاد شدند بسیار خوشحالم. فکر می‌کنم اگر بخواهیم از در حبس بودن یک مسلمان، یک انسان و یک ایرانی خوشحال باشیم، خیلی باید از انسانیت به دور باشیم. چه حتی اینکه وی به خاطر مواضع، بیانات و رفتارهای سیاسی‌اش گرفتاراین وضعیت شده باشد/ هر کس که به خاطر بیان و قلمش خطایی کند و حتی اگر جرمی هم مرتکب شده باشد، چاره اش زندان نیست بلکه باید مجازات‌های جایگزین برای آن در نظر گرفته شود. البته اینطور هم نیست که فضایی ایجاد شود که هر کس هر چیزی که دلش خواست بنویسد. باید بدانیم که هیچ کس نمی‌گوید هر کسی هر چه دلش خواست بگوید. کسی این را نمی‌خواهد اما باید قوانین درستی برای این مساله تدوین و اجرا شود. تا جایی که امکان دارد نباید مجازات زندان را برای اینگونه مسائل در نظر گرفت و حتی الامکان از صدور حکم حبس باید پرهیز کرد/ بعد از اینکه جرم سیاسی تعریف شد بهتر است، نمایندگان مجلس به فکر باشند تا جایگزینی برای حبس تعریف شود که واقعا می‌تواند این اتفاق رخ دهد و مشکل حبس زندانی حل شود/ مثلا وقتی شخصی در فضای سیاسی به کسی هتک حرمت یا توهینی کرد می‌توان برای وی مجازاتی از عذرخواهی تا جریمه نقدی قرار داد. مجازات هم پذیرفتنی است اما نه به خاطر خود جرم بلکه در صورتی که مجرم نتواند جریمه نقدی را بپردازد باید به زندان برود.


ادامه مطلب


قواعد رفتار تشکیلاتی، معضلات و پرسش ها/ حزب پادگان نیست


صرف اینکه یک اصلاح طلب در جایگاهی عمومی و مدنی و نه حزبی، رأیی بر اساس تشخیص خود، آن هم پس از طرح مصوب استماع برنامه های رقیبان اصلی، بدهد چه اشکالی دارد و چرا باید با این هجمه ها روبرو شود؟ مگر در همین دولت گذشته نبودند افرادی از اصول گرایان که بشدت در برابر تصمیمات غیر اصولی دولت مستقر ایستادند و از عدم رأی اعتماد تا استیضاح وزیر و حتی سؤال از رئیس جمهور پیش رفتند؟ این جماعت اگر اعتدال گرا هستند و به نام دفاع از اعتدال گرایی با اقبالی روبرو شده اند که علی القاعده این کار و تصمیم عین اعتدال است و با آن منافاتی ندارد و اگر اصلاح طلب غیر متعادل هستند بگویند بر اساس کدام مرامنامه قابل دسترس تشکیلاتی، به کدام شاخه از اردوگاه اصلاح طلبی تعلق دارند و اصولاً نسبت این شاخه با کارگزاران چیست؟ و بگویند آیا موضع و موقعیت رأی در شورا، موضع و موقعیت تشکیلاتی و حزبی است، مثل دولت و یا موضع و موقعیت خدمات عمومی که ظاهراً و علی القاعده با قدرت دولتی تفاوت هایی دارد؟/ اصولاً قدرت مانور افراد در درون تشکیلات مختلف از جمله تشکیلات حزبی چیست؟ آیا در کل مواضع بر پایه تعامل و اجماع نظر تعیین می شود و یا صرفاً دستور تشکیلاتی از بالا و تبعیت از آن مراد است /  ظاهراً عده ای، فرق هم نمی کند اصول گرا باشی یا اصلاح طلب، حزب و کار حزبی را با پادگان نظامی و از جلو نظام و پا جفت کردن و احترام به مافوق اشتباه گرفته اند/  آیا اعضای تشکیلات مختلف حکم سربازان صفری دارند که باید گوش به فرمان رهبران خود به صف شوند و تنها هنر اطاعت داشته باشند و یا باید در تصمیمات جمعی نیز حضوری فعال داشته باشند؟ آیا اصول و قواعد و شعارها و ارزش های حزب و تشکیلات مهم اند، یا رفتارها و مواضع سران و مدیران یک تشکیلات، ولو ناسازگار با این اصول؟ گیریم که تمام این مراحل نیز پشت سر گذاشته شده باشد، مواضع معلوم، تصمیمات جمعی، آیا مواجهه با ناقضان باید از روی قاعده باشد و یا طرد و لعن و هتاکی و تهدید؟/شاید نیم نگاهی به سابقه فعالیت تشکیلاتی در ایران و عاقبت برخی از تشکیلات منجمد و بسته دوروبرمان ما را از خواب غفلت بیدار کند و به چاره اندیشی در چارچوب راه میانه رهنمون شود.

 


ادامه مطلب

جمعه 1 شهریور 1392

معمایی به نام فراجناحی بودن

نوع مطلب :مقالات ،

معمایی به نام فراجناحی بودن


یك جامعه برای اینكه از تجربه متراكم سیاسی خود استفاده  كند نیاز به تمایز یافتگی دارد. مردم باید بدانند چه كسانی با چه رویكردی  مدیریت و اداره جامعه را به عهده داشته اند و چگونه امتحان پس داده‌اند. این دانش به شهروندان کمک می کند تا بتوانند در انتخاب‌های بعدی از آن استفاده كنند و در نهایت از بستر این تجربه متراکم است که توسعه سیاسی، هم به عنوان نتیجه و هم به عنوان نشانه آن محقق می شود. اما تعبیر فراجناحی ما را از اینكه بدانیم چه  گروهی امتحان پس داده باز می‌دارد. در یك نگرش فرایندی و  نگاه دراز مدت به سیاست این كار توجیهی ندارد و ویژگی جوامعی است كه تنوع آرا در آن دیده نمی شود و حاکمیت و صاحبان قدرت می‌خواهند جامعه را یكدست ببینند. /مدافعان تفکری که معتقد به کابینه فراجناحی و دولت وحدت ملی هستند امروز باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهند: آیا هیچ مرزبندی بین كلیت اصلاح‌طلبی و اصولگرایی وجود ندارد؟ آیا به رغم عدم شفافیت، نباید به مرزبندی شفاف برسیم؟ آیا راهکاری برای برون رفت از این وضعیت به اصطلاح مبهم و متداخل در دست دارند؟
البته ممکن است بگویند شرایط بحرانی است. در این صورت باید منتظر دریافت تعریف و مستندات آنان از شرایط بحرانی باشیم. ممکن است ما نیز قائل به شرایط بحرانی کشور با تعریفی خاص باشیم، اما این قضیه توجیهی برای این نمی شود که یک کابینه تلفیقی به نام فراجناحی بودن به دست دهیم. می توانیم با تعریفی خاص به شکل گیری جریان سیاسی نوظهوری با فلسفه سیاسی و مواضع خاص و در راستای توسعه سیاسی بپردازیم که در طول چهار سال پیش رو شاهد نحوه امتحان پس دادنش نیز باشیم.

 


ادامه مطلب

چکیده کتاب "حقوق شهروندی و عدالت"- بخش دوم


 «حقوق شهروندی و عدالت» به جامع ترین حقوق انسانی ،یعنی حقوق شهروندی و شاخه های مختلف فردی، گروهی و جامعه ای آن در عرصه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و چالش های آن پرداخته است. بحث آزادی و مناقشات آن به عنوان یکی از ارزش های اصلی و همچنین ارزش های واسط فهم و دستیابی به سایر حقوق و نیازهای اساسی و شبکه های اغوایی و هژمونیک و قدرت از مباحث دیگری است که در کتاب به آن پرداخته شده است. دراین بخش به چکیده فصلهای 6 تا10 می پردازیم.


ادامه مطلب

چکیده کتاب"حقوق شهروندی و عدالت"- بخش اول


کتاب حقوق شهروندی و عدالت نوشته عماد افروغ در 10 فصل تدوین شده است. با عنایت به مباحث و چالش های معاصر و به روز اجتماعی ایران، نویسنده درصدد آن بوده که با عنایت به این چالشها به مقوله حقوق شهروندی بپردازد و در این راه آگاهی بخش مفاهیم و مسائل اجتماعی باشد. کتاب از آن رو که به یکی از مهمترین مباحث روز ایران و جهان یعنی شهروند با دیدی مفهوم شناختی و جامعه شناختی اقدام می نماید دارای اهمیتی درخور توجه است. تلاش بر این بوده که مفاهیم واقعیات و ایده های اجتماعی ابتدا به طور کل و سپس با کاربرد آن در جامعه ایران توضیح و تفسیر شود و از آشفتگی و ابهام مسائل پرهیز شود. این امر هم نظم و ترتیبی به مباحث مورد اشاره می دهد و هم از بعد انتقادی و محتوایی، مسائل را واکاوی می نماید. نویسنده با بینش انتقادی در نظر دارد به نقد درون گفتمانی پرداخته، ضرورت و مؤلفه های اساسی نقد درون گفتمانی و آسیب های حضور نقدهای برون گفتمانی و عواقب آن را برای جامعه آشکار و تبیین کند. عواملی مانند تقلیل فرایندهای اجتماعی به حوادث قابل مشاهده، بی توجهی به رابطه ایده و عمل و نسبی گرایی در هستی شناسی و روش شناسی از موانع یک نگرش انتقادی به مفاهیم و رخدادهای اجتماعی است. از این رو، وی می کوشد از این فرضیات اشتباه دوری کرده و گفتمان نقدپذیری و اصلاح گری را به طور صحیح بنیان سازد. برجستگی اصلی کتاب افروغ، در پرداختن به جامعه ایران از این منظر و نوع دیدگاه درون گفتمانی می باشد. وی جامعه ایران را واکاوی نموده و به طور مفصل به مقوله شهروند ایرانی پرداخته است. در عین حال کتاب دیدگاههای قابل توجه و متکی به ادبیات دینی و نیز ادبیات جهانی پیرامون موضوعاتی چون آزادی ، مطبوعات، عدالت، حزب، حقوق قومیت ها و اقلیت ها مطرح می کند که آگاهی از آنها می تواند جالب باشد


ادامه مطلب

سه شنبه 22 مرداد 1392

سه برخورد با یك كابینه

نوع مطلب :مقالات ،

سه برخورد با یك كابینه


همان طور كه از قبل قابل پیش بینی بود در ارتباط با رای اعتماد به دولت شاهد سه نوع برخورد بودیم: یكی برخورد از سر تفریط و تایید مطلق و با ادبیاتی ناسازگار با مجلس بود. یعنی یك نوع دفاعی كه بوی نوعی تملق می داد، همراه با هیجان و احساس كه زیبنده جایگاه عقلانی و نقاد و ناظر نیست. از سوی دیگر یك موضع از سر افراط داشتیم كه متأسفانه همان طور كه این را هم قابل پیش بینی می دانستم به جای اینكه وارد نقد محتوایی برنامه، نقد آرایش كاندیداها - نقد برنامه به صورت كلی و جزیی - شوند وارد مباحث حاشیه یی، سلیقه یی، غیر شفاف و بعضاً حریم خصوصی و شخصی همراه با هتك حرمت می شدند كه این را هم افراط می نامیم. اما اگر واقعا نماینده یی ادعای پذیرفتن شعار اعتدال را دارد باید جانب اعتدال را رعایت می كرد. یعنی در نقد خود نه جانب تفریط را می گرفت نه جانب افراط را، یعنی نقد عالمانه، نقد مستند و نقد مستدل را در دستور خود قرار می داد. ما باید راجع به برنامه موضع می گرفتیم در كلیات برنامه، در جزییات آن، در عملیاتی بودن، در اجرایی شدن آن و در راهبردی بودن آن، كه آیا اینها یك كلیات هستند یا برنامه اجرایی و عملیاتی.


ادامه مطلب

سه شنبه 22 مرداد 1392

روز مجلس

نوع مطلب :مقالات ،

روز مجلس


نمایندگان شریف  ملت ایران ، وظیفه ای خطیر بر دوش دارند. وظیفه ای که می تواند معرف و بازتابنده جایگاه رفیع و در رأس بودن مجلس شورای اسلامی باشد. به نظر می رسد روز رأی اعتماد از چند حالت خارج نباشد، یا به دلیل فضای هیجانی و احساسی اوان شکل گیری هر دولتی، همراه با مصلحت اندیشی های کاذب و ناموجه، مجلسی ساکت و خمود و در بهترین حالت، فرمایشی و احتمالاً با صدای ظاهراً انتقادی، اما با باطن و مسمای تأیید مطلق را شاهد خواهیم بود، یا به نام نقد و وظیفه نظارتی، شاهد طرح مباحث حاشیه ای وپرداختن به حریم شخصی و خصوصی و مسائل سلیقه ای و جناحی و نقدهایی غیر مستدل و بدون ارایه سند - که غالبا نیز نتیجه معکوس دربردارد -، و یا در حالتی مطلوب، شاهد مجلسی درخور شأن انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آموزه های دینی و اخلاقی خواهیم بود، یعنی مجلسی نقاد و ناظر که به طور عمده دل مشغول نقد برنامه ها، در جزییات و کلیات، آرایش کاندیداها، صلاحیت وزرای پیشنهادی برای تصدی جایگاه های مورد نظر، از یک طرف و نقد و ارزیابی جزیی و کلی برنامه دولت، از طرف دیگر، با ارائه دلیل و سند و مدرک، ضمن پرهیز از خلط نقد تفکر و برنامه با هتک حرمت شخصی و استماع کامل پاسخ های مستند ومستدل خواهد بود.


ادامه مطلب

یکشنبه 13 مرداد 1392

شیرینی كار سیاسی در ساحت غیررسمی

نوع مطلب :مقالات ،

شیرینی كار سیاسی در ساحت غیررسمی


تمام حیات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاست نباید قابل تقلیل به حیات سیاسی رسمی باشد و همین مساله کلی، شامل قدرت هم می شود. قدرت، تنها قدرت رسمی سیاسی نیست و اعم از قدرت رسمی و غیررسمی است و اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین اگر کسی دید روشنی نسبت به سیاست و قدرت نداشته باشد، دچار بلیه ای می شود که متاسفانه برخی مسوولان دچار آن هستند.
    یکی از آنها این است که فرد تمام تخم مرغ ها را در سبد قدرت رسمی سیاسی بچیند و از سایر قدرت ها غافل شود و به خاطر این نکته که همه هم وغم آن می شود قدرت رسمی سیاسی، اسیر برخی رفتارهای ناشایسته مثل ریا، تملق و ماندن در قدرت به هر قیمتی و به هر وسیله ای چنگ زدن در ساختار قدرت، شود. شاید کسی که همه تخم مرغ ها را در سبد قدرت رسمی نریزد، دچار این آفت نشود اما آنهایی که این موضوع را مورد توجه قرار نمی دهند، به محض اینکه دوران نمایندگی آنها تمام می شود به هر دری می زنند تا پستی را در اختیار بگیرند. اگر فردی شجاع و قانع باشد و اسیر این آسیب نباشد که حتما سمت رسمی داشته باشد، هیچ گاه این زمینه و فرصت را پیش نخواهد آورد که رفتارهای ناپسند و زشت غیراخلاقی و غیردینی، بر مرام او سایه افکند...


ادامه مطلب

انسان کامل، سیاستمدار مومن


انسان کامل، سیاستمدار مومن ام علی( ع) در مقام سیاستمدار هم موفق عمل کرد انسان کامل، سیاستمدار مومن  هر چه زمان می‌گذرد، بیشتر پی به اهمیت و فضلیت سیاست‌ورزی حضرت امیر(ع) می‌برم. سیاست‌ورزی ایشان کاملا در تاریخ استثنایی است؛ هم از حیث منضبط و قاعده‌مند بودن که در هر حال به‌رغم آنکه برخورد حکیمانه با اصول و قواعد دارد اما به هیچ وجه عدولی از این ضوابط ندارد و هم از منظر برخورد کاملا اخلاقی ایشان در سیاست. بسیاری را می‌بینیم که دم از اخلاق می‌زنند اما اخلاقی عمل نمی‌کنند و معتقدند که فعل سیاسی را باید به اقتضای زمان و مکان پیش برد. اما برای حضرت امیر‌المومنین(ع) پایبندی به اصول اخلاقی مهمترین مساله است و ایشان به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی به رغم آنکه توان و تشخیص بالایی برای داشتن برخوردی دگرگون دارد، چنین برخوردی نشان نمی‌دهد و این جمله معروف که ایشان می‌فرمایند: «به خدا من از معاویه سیاستمدار‌تر هستم اما دستانم بسته است» گواه همین پایبندی به اخلاق و اصول است. دست علی (ع) در سیاست بسته است اما عطف به چه چیزهایی؟ عطف به فطرت، اخلاقیات و قواعد الهی.


ادامه مطلب

پنجشنبه 10 مرداد 1392

در ستایش یک قهر

نوع مطلب :مقالات ،

در ستایش یک قهر


این نکته بارها توسط نگارنده یادآوری شده است که به دلیل پاره‌ای ملاحظات شخصی و البته تردید پیرامون موثربودن ورود به «مصادیق»، در گفت‌وگو با رسانه‌ها و یا در نگارش یادداشت‌ها و مقالات، از این مساله پرهیز کرده‌ام اما برای این رویکرد، استثنایی قایل می‌شوم و آن، جناب آقای ناطق نوری است. معتقدم ایشان به هر حال بر حسب مرام و مسلکی که دارند، حتی در مسایل فردی و اخلاقی نیز بر سر مواضع خودشان ایستادگی می‌کنند. ایشان علاوه بر اتخاذ رویه اعتراضی که در چهارسال اخیر و پس از اتهاماتی که در مناظره انتخابات سال 88 توسط یکی از کاندیداها به ایشان نسبت داده شد، در مراسم افتتاح مجلس نهم نیز هنگام آغاز سخنرانی رییس دولت، جایگاه خود را ترک کرد. نگارنده در آن مقطع در گفت‌وگویی، این اقدام ایشان را تحسین کردم چرا که در صورت در پیش گرفته‌شدن چنین موضعی توسط همه بزرگان و مسوولان که مورد اتهام نابجا قرار گرفته یا قربانی بی‌اخلاقی برخی افراد می‌شوند، می‌توان به بالارفتن هزینه اتهام‌زنی بی‌پایه امیدوار بود. اقدام آقای ناطق نوری، نوعی نشر اخلاق بود.


ادامه مطلب

رو به روی کعبه تمام حرف هایم را با خدا در میان گذاشتم


قبل از عازم شدن به جدّه فرصتی دیگر به دست آمد تا به اتفاق پسرم بار دیگر به مسجد الحرام بیایم، دو جزء قرآن بخوانم و رو به روی کعبه و در حالی که مدتی به او خیره بودم، نماز تحیت و ظهر و عصر را بجا بیاورم. تمام حرف هایی که در جایی دیگر با خدا زده بودم و مکتوب کرده بودم، با خدا در میان گذاشتم. در مدینه النبی(ص) این دفترچه را با خود همراه داشتم و در مسجد یادداشت های خود را می نوشتم، دوستی روحانی که اتفاقاً روحانی کاروان هم بود به بنده گفت: امکان دارد دفترچه ات گم شود یا از تو بگیرند و یک عمر حسرتش را بخوری. آخر این دفترچه، حاوی مطالب روزانه بنده از تاریخ 9/7/91 است. از آن روز به بعد مطالبم را خارج از مسجد می نویسم. الحمدلله امروز در حالی که به کعبه خیره شده بودم، عاشقانه تمام حرف هایم را به او زدم. در میانه راه روحانی محترم کاروان را دیدم که قصد داشت طواف کند، به ایشان گفتم: شما از جلو هوای ما را داشته باش و در حق ما دعا کن، ما هم از عقب، یعنی از مصلی هوای شما  را خواهیم داشت و دعاگو خواهیم بود. این هم یک تجارت سالم با سود طرفینی. ایشان مدتی به من خیره شد، لبخندی زد و قبول کرد و به سمت طواف رفت.


ادامه مطلب

یکشنبه 6 مرداد 1392

سفرنامه حج عماد افروغ ؛ شراب ناب(14)

نوع مطلب :مقالات ،

خدایا! نمی دانم به هنگام وداع چه باید بگویم


خدایا! نمی دانم به هنگام وداع چه باید بگویم، اصولاً وداع معنا دارد؟ تو همه جا هستی و با من همه جا باش. اما خدا تو کعبه را محل ملاقات و تجدید پیمان با خودت قرار دادی و منزلت و فضیلت ویژه به آن بخشیدی. درست است که عبادت، زمان و مکان نمی شناسد، اما تو به نیمه های شب، مکانی به نام مسجد، زمان انجام حج و مکانی به نام کعبه و خانه خودت، منزلتی ویژه بخشیدی. نمی دانم راز و رمزش چیست؟ تلاشم را می کنم اما مطمئن نیستم که رازش را کشف کرده باشم. خلوتِ نیمه های شب، مناجات با تو فضیلتی ویژه دارد، چون لذت خواب را پیش پای لذت معنوی راز و نیاز با تو ذبح می کنم. مسجد جایگاه تبلور و تجلی سجده جمعی به درگاهت است و تو عبادت جمعی در مکانی مقدس را بیشتر دوست می داری.
و اما سرّ زمان و مکان حج، تمتع و عمره، که با محور طواف دور خانه ات تعریف می شود چیست؟ بخشش گناهان و  اتصال و پیوند با خود، قدردانی از بنده غرق در انجام وظایف و نمایش این قدردانی، رؤیت نمونه کوچکی از صحرای محشر و میقات اصلی، نمایش وجه جمالی خود، بستری برای تجمع مسلمین و زمینه ای برای حل مشکلات آنان و نشر توحید در جوامع...؟ هرچه هست مرامحروم از زیارت مجدد به سرزمین وحی نکن، هر کجا هستم مرا محروم از عنایت و لطف خودت نکن.


ادامه مطلب

شنبه 5 مرداد 1392

سفرنامه حج عماد افروغ ؛ شراب ناب(13)

نوع مطلب :مقالات ،

حج فرصتی برای حل و فصل مشکلات جهان اسلام


 جهت حضور در مسجدالحرام و شرکت در نماز جمعه که بسیار هم با شکوه و پر جمعیت برگزار می شود از مسیر جدید راهی حرم شدیم. در این مسیر تازه باید از درب 23 یا 25 که به مروه باز می شود وارد شوی و تقریباً تا صفا سعی کنی و از آنجا وارد حرم شوی. خودش یک حس خوبی دارد. به اغم اینکه ساعت 10:30 وارد حرم شدیم اما جمعیت آن قدر انبوه بود که مجبور شدیم در همان طبقه دوم جایی اختیار کنیم. خطیب نماز جمعه، خطبه اول را به ماه مبارک رمضان و فضیلت دعا و نیایش و خطبه دوم را به چند دعا با محوریت ضد سوری اختصاص داد و با چند دعای دیگر از جمله دعا به خادم حرمین شریفین بحث خود را به پایان برد. و اما ای کاش از این فرصت استفاده می شد و مشکلات مسلمین و با مشورت و مشارکت همگانی حل و فصل می شد. فی الحال که کار مسلمین در مدینه و مکه این شده است که جمع شوند، صف های خود را موقع نماز منظم و مرتب کنند، نماز بخوانند و مسجد را ترک کنند و هفته ای یکبار برای رفع مشکلات جهان اسلام، دعایی بکنند و آمینی بگویند و والسلام. خطیب نماز جمعه می تواند بخشی از خطبه را به بازگویی مشکلات و راه حل های مشترک و مورد توافق و اجماع مسلمین که در نشست های مشترک دیگر منعقد می شود، اختصاص دهد.


ادامه مطلب

جمعه 4 مرداد 1392

سفرنامه حج عماد افروغ ؛ شراب ناب (12)

نوع مطلب :مقالات ،

عشق را باید چشید و نه آنکه خواند


در مورد شهود دینی و استدلال دینی، سؤالی اساسی وجود دارد که نسبت این دو چیست؟ آیا فلسفۀ مفهوم محور قادر به تحلیل شهود دینی که مفهوم نامحور و بی واسطه است می باشد؟ در بادی امر به نظر می رسد امکان ناپذیر باشد و فلسفه قادر به این کار نباشد، اما می توان به تلاش های ناثنویت گرایانه اندیشمندان مختلف از جمله ملاصدرا، هگل و... با ارزیابی میزان موفقیتشان رجوع کرد. آیا به رغم یکی دانستن موضوع فلسفه و دین، یعنی خدا، نوع مواجهه درونی و بیرونی این دو حوزه با خدا یکی است؟ تفکر ناثنویت گرایانه دیالکتیک می کوشد تا نوعی قرابت محتوایی و مضمونی برقرار کند، اما موفق بودنش مقوله ای دیگر است. ممکن است نحوه رابطه ای بین آن باشد، اما جنس آنها یکی نیست. یکی از جنس مفهوم است، دیگری از جنس حضور است. یکی از جنس نظر است، دیگری از جنس شهود است. یکی از جنس فکر است، دیگری از جنس عمل است. یکی برهان می طلبد، دیگری صافی و زلالی دل می طلبد. به تعبیر حافظ یکی نقد کائنات است، دیگری کیمیا کار است( خرد هرچند نقد کائنات است، چه سنجد پیش عشق کیمیا کار)، البته کماکان باید به رغم توجه به تفاوت ها، ناثنویت گرایانه کوشید، تداخل ها و اشتراک ها را دید و سنجید. اما آیا فهم این اشتراک ها، خود مفهومی است یا حضوری؟ به نظر غالباً مفهومی بیاید، یعنی در فهم اشتراک ها نیز باز از حضور محرومیم و نسبت سنجی ما کاری است عقلانی و مفهومی. در این بین باید مراقب بود تا به جای عقلانی کردن شهود و احساس دینی، تفسیرمان از شهود و احساس دینی را قالب نکنیم، یعنی بازهم کاری عقلانی انجام نداده و به نام شهود القاء نکنیم.
تصور من این است که شرح احوالات بنده در این سفر و قالب مناجات نامه ای آن، پاسخی به این سؤال باشد. محتوای عشق حضوری و شهودی است و صورت آن مفهومی. عشق را باید چشید و نه خواند، چشیدنِ حضوری و خواندن مفهومی.


ادامه مطلب

پنجشنبه 3 مرداد 1392

سفرنامه حج عماد افروغ ؛ شراب ناب(11)

نوع مطلب :مقالات ،

حیرت و حیرانی بشر از فهم و درک رابطه انسان و خدا


داستان دین و رابطه انسان با خدا را نمی توان در حد مسائل جزیی و حتی کلان عقلی فرو کاست و از رازآلودگی این رابطه غافل شد. نمی توان از حیرت و حیرانی بشر از فهم و درک این رابطه غافل شد. اقامه برهان عقلی برای وجود خدا، حس و تجربه دینی و فهمی از ابعاد ذاتی، فعلی و صفاتی خدا تماماً موضوعات مستقل و البته مرتبطی هستند که پیچ و خم ها و ظرایف خاص خود را دارند. فقط این را می دانم که گِره بسیاری از معضلات فکری و اجتماعی ما در گرو اثبات خدا، باور به او و فهمی دینی از افعال و صفات خداوندی است. اگر به تعبیری اباحه گرایی با محو خدا امکان پذیر می شود، با اثبات خدا و باور به او دایره اباحه گرایی بسیار محدود و ضیق خواهد شد.


ادامه مطلب

تعداد کل صفحات: 11 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic