چپ و راست ندارد، همه محافظه‌کار شدند!
وای اگر قدرت سیاسی بر قدرت اجتماعی حاکم شود
اعتراض جلیقه‌زردها نماد تضاد لیبرالیسم
جنبش دانشجویی از رمق افتاده‌است
پایان یک نقش/ آیا جنبش دانشجویی به بن‌بست رسیده است؟
وضعیت گفت‌وگوی ادیان در روزگار کنونی
مجلسِ فارغ!
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست/ ارباب یا برده شبکه‌های اجتماعی، انتخاب با شماست!
مردم را باید شاد نگه داشت و به نیازهای واقعی آنها توجه کرد/ تا حق معاش مردم تأمین نشود، نمی‌توان ادعای دیگری داشت
برخی سینماگران از حال ناخوش مردم سوءاستفاده می‌کنند
تحریم‌های آمریكا و بار سنگین مسئولیت سینمای مقاومت
از جنگ تا صلح
هیچ نظارتی بر شوراهای شهر نیست
امکان تحلیل های دینی و فرادینی از عاشورا و ویژگی های آن 1
سینما نمی‌تواند از امر اجتماعی خود فرار کند
تمرکززدایی، علاج شبکه ناموزون شهری
رابطه ارباب و رعیتی به نام دین به مردم تحمیل شده است
حرام خواری و مصادیق آن
علم در عصر تفاوت گرایی
نقدی بر آخرین کتاب عماد افروغ
سخن از مذاکره، تحریف عاشوراست/ سره از ناسره امسال مشخص خواهد شد
باید دوگانه «سینمای اجتماعی» و «سینمای انقلاب» را کنار بگذاریم
عدم حضور نخبگان نشانه بیزاری از شفافیت است
پیوند آزادی با ضرورت/ علم بدون التقاط پیش نمی رود
مدیران بازنشسته باید به خانه هایشان رفته و تجربیات خود را بنویسند
لزوم بازاندیشی در شاخص‌های علمی و دانشگاهی/ رشد علم فقط با مقالات سنجیده نشود
طبقه حاکم با اهرم های فرهنگی و سیاسی در اختیار، خود را بت هایی می دانند که مردم باید به پرستش آنها بپردازند!(2)
طبقه حاکم با اهرم های فرهنگی و سیاسی در اختیار، خود را بت هایی می دانند که مردم باید به پرستش آنها بپردازند!(1)
بی تکلف‌ترین کتابم را منتشر کردم
«فریادهای خاموش»؛ پیوند روزمرگی و حکمت
آیین‌ رونمایی آخرین اثر عماد افروغ برگزار می‌شود
مشارکت مردم فقط به انتخابات محدود شده است
زمینه‌های ساختاری حضور نخبگان در حاکمیت وجود ندارد/ شاخص‌های تعریف نخبگی؛ مشوق سکوت نخبگان
فلسفه و اشرافیگری/ «مانور تجمل» آغاز موجه سازی اشرافیت
خبرنگار باید داده های راهگشا تولید کند
نقد درون گفتمانی(2)
نقد درون گفتمانی(1)
توجیهی برای مذاکره باآمریکاوجودندارد/ از تجربه برجام عبرت بگیریم
طرح سوال از رییس جمهور خوب است اما نباید از این مرحله جلوتر رفت/ فروپاشی دولت کشور را دچار هرج و مرج می کند/ کابینه جدا نیازمند تغییرات است
متهمان اصلی کالایی شدن فرهنگ/ تصویب قانون بدون ساز و کار اجرا
به لایحه شفافیت برای مبارزه با فساد خوشبین نیستم
مردم به آگاهی رسیده اند و دیگر نمی توان آنها را فریب داد/ شکاف فزاینده قدرت رسمی و مدنی و فقدان انبساط در نظم رسمی بزرگترین چالش ما(2)
مردم به آگاهی رسیده اند و دیگر نمی توان آنها را فریب داد/ شکاف فزاینده قدرت رسمی و مدنی و فقدان انبساط در نظم رسمی بزرگترین چالش ما(1)
جامعه‌شناسی ما در کلیت خود مرده است/ تبیین «استمرار مبتنی بر نیاز» در تمثیل سوره رعد
شکاف طبقاتی منجر به قیام می شود
جای دولت بودم شکاف درآمدی را تعدیل می‌کردم
مهارت با تئوری ساخته نمی شود
فوتبال وجدان جمعی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داد
نظام رسمی ما انبساط ندارد/ سازکار اجرایی اجتهاد در قانون اساسی تعریف نشده است
شور و هیجان ملی پس از پیروزی
تعداد کل صفحات: 26 1 2 3 4 5 6 7 ...